vrijdag 4 mei 2012

Extraordinary

I adore the world through her eyes. 
She always spots the amazing, 
the wondrous, the peculiar, the interesting.
And yet...The ordinary.
And no matter how often she sees it,
she still spots: 
the remarkable.

Ik aanbid de wereld door haar ogen heen.
Ze ziet altijd het verbazingwekkende,
het wonderlijke, het vreemde, het interessante.
En toch..het gewone.
En hoe vaak ze het ook ziet,
ze ziet nog altijd:
het bijzondere.