vrijdag 18 mei 2012

Lovely branches


Remember when I found these branches sometime in December?
No? Have a quick click to see what I did with them.

I did not have the hart to throw them away.
They were under my table in my crafts room for a while.
and occasionally I would look at them, then put them back.

Then one day, I finally knew what to do.


Weet je nog dat ik deze takken vond ergens in December?
Nee? Klik even snel om te zien wat ik met ze gedaan heb.

Ik had het hart niet om ze weg  te gooien.
ze zaten een tijdje onder mijn tafel in mijn knutsel kamer.
Af en toe keek ik er naar, en dan zette ik ze weer terug.

Op een dag wist ik ineens wat ik er mee moest doen.You may have noticed that I haven't done a crafts post in a while.
Weeks have been busy and hectic.
My hands are itching to make something..anything!
Remember my awesome crafts room?


I discovered that it is also handy to stuff things in, 
when you need to do a quick clean up. 
It's also handy to put in baskets of laundry.
(If I don't see them, I don't have to put them away, right?)


I won't show you a picture,
you may never recover from seeing that image.
I believe there's even a stroller in there!


Anyway, Mommy needs to make something.
First on my priority list: reclaiming my crafts room.
Wish me luck!
Misschien heb je gemerkt dat ik al een tijdje geen knutselposten meer heb gedaan.
De weken zijn druk en hectisch geweest.
Mijn handen jeuken om iets te maken, maakt niet uit wat!
Herinner je je mijn geweldige knutselkamer nog?


Ik heb ontdekt dat hij ook handig is om spullen in te proppen, 
wanneer je even snel wilt opruimen.
Het is ook handig om manden vol was in te stoppen.
(Als ik ze niet zie, hoef ik er ook niks mee te doen, toch?)


Ik ga je geen foto laten zien,
je komt er misschien nooit meer overheen.
Volgens mij staat er zelfs een kinderwagen daar!


In ieder geval, Mama moet iets maken.
Vooraan op mijn prioriteiten lijstje: heroveren van mijn knutselkamer.
Wens me succes!


The things I will do for this blog...

Wat ik al niet over heb voor deze blog..