dinsdag 22 mei 2012

The little things.

Look what happened right after I decided to slow down.

Kijk wat er gebeurde nadat ik besloot het wat rustiger aan te gaan doen.

We found daisies!
Big ones.

We vonden madeliefjes!
Grote.

Er is een fout opgetreden in dit gadget