donderdag 3 mei 2012

Picture loveI love Instagram!
I know, I'm so late to the party, 
but it has recently become available for android, 
so now I can join the fun.

It's an app to make and share photo's from your phone.
You make a picture, crop it and choose a filter and put it on the web.
You can post your pictures on Facebook, 
Twitter, Tumblr and Fourspace (whatever that is..)
What I like about it, that it challenges me to photograph in a different way.
And I love the pretty filters you can choose from to make your picture even prettier.
And I don't have to drag my camera around, in case want to take a picture.

These are my first pictures.


Ik ben dol op Instagram!
Ja ik weet dat ik een beetje laat ben voor het feestje,
maar het is sinds kort verkrijgbaar voor Android, 
dus nu kan ik ook meegenieten.

Het is een app om foto's te maken en te delen vanaf je telefoon.
Je maakt een foto, je kiest de juiste uitsnede, kiest een filter en zet hem op het web.
Je post je foto's meteen op  Facebook,
Twitter, Tumblr en Fourspace (wat dat dan ook is..)
Wat ik er leuk aan vind, is dat het me uitdaagt om weer op een andere manier te fotograferen.
En ik hoef niet altijd met mijn camera rond te zeulen 
voor het geval dat ik iets wil vastleggen.
Dit zijn mijn eerste foto's.


I'm not posting as frequent as usual,
and blog reading has been a while.
My kids are on a two week break from school.
So far, we are having a great time.

Ik plaats niet zovaak een post als gewoonlijks.
En het blog lezen schiet er helemaal bij in.
Mijn kinderen hebben 2 weken vrij van school.
Tot nu toe is het reuze gezellig.